Ετικέτες πολλαπλών χρήσεων TopStick

Προσφέρουν τάξη και σύστημα

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες πολλαπλών χρήσεων είναι γρήγορα έτοιμες για χρήση και κατάλληλες για τη σήμανση μηνυμάτων, τον χαρακτηρισμό αντικειμένων ή την κατηγοριοποίηση διαφορετικών διαδικασιών. Οι ετικέτες πολλαπλών χρήσεων είναι κατάλληλες μόνο για γραφή με το χέρι, έγχρωμες και διαθέσιμες σε ποικιλία μορφών και σχημάτων. Οι ετικέτες πολλαπλών χρήσεων σας υποστηρίζουν στις καθημερινές σας εργασίες γραφείου. Ταξινομούν, προγραμματίζουν, χαρακτηρίζουν ή οργανώνουν πράγματα έτσι πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι ετικέτες πολλαπλών χρήσεων αποτελούνται από λευκασμένο χωρίς χλώριο χαρτί FSC® (FSC-C110972).  

 
Μέγεθος
Φύλλα ανά πακέτο
Ετικέτες ανά φύλλο
Your selection (20 results) Reset search
Περιεχόμενο
10 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
2
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
1355
Περιεχόμενο
45 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
3
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2216
Περιεχόμενο
60 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
4
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2217
Περιεχόμενο
15 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
3
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
1354
Περιεχόμενο
90 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
6
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2214
Περιεχόμενο
135 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
9
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2209
Περιεχόμενο
40 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
8
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
1348
Περιεχόμενο
240 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
16
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2208
Περιεχόμενο
225 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
15
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2207
Περιεχόμενο
50 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
10
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
1352
Περιεχόμενο
300 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
20
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2206
Περιεχόμενο
450 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
30
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2205
Περιεχόμενο
630 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
42
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2202
Περιεχόμενο
80 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
16
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
1353
Περιεχόμενο
375 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
25
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2204
Περιεχόμενο
240 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
48
Αριθ. προϊόντος
1349
Περιεχόμενο
525 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
35
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2203
Περιεχόμενο
840 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
56
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2201
Περιεχόμενο
1800 Ετικέτες / 15 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
120
Γωνίες
Στρογγυλεμένεςed
Αριθ. προϊόντος
2200
Περιεχόμενο
540 Ετικέτες / 5 Φύλλο
Ετικέτες/Φύλλο
108
Αριθ. προϊόντος
1351